Dollarinvihreät luontoarvot (yleisönosastokirjoitus SK joulukuu 2014)

Kun valtio takasi tuulisähkön myyntitariffiin 12 vuodeksi nykytasoon verrattuna yli kaksinkertaisen vakiohinnan ja vielä lisäbonuksia, on luonnollista, että monet suomalaiset ja ulkomaiset yritykset lähtevät innolla mukaan rakentamaan uusia tuulivoimala-alueita. Ilmainen raha kelpaa yrityksille ja myös maanomistajille, jotka antavat alueitaan tuulivoimalakäyttöön.

Tätä taustaa vasten voin ymmärtää kokoomuksen haluttomuuden tulla mukaan  viime valtuuston aloitteeseen, jossa vaaditaan voimakkaasti paikallisten asukkaiden oikeuksia saada elää elämäänsä rauhassa ilman kohtuuttomia melu-, valo- maisema- ym. haittoja. Rahalla ja yritystoiminnalla on aina ollut kokoomukselle suuri arvo. Se ole pelkästään huono asia, maamme kilpailukyky on pakko saada nousemaan. Näillä valtion takaamilla tuplamaksuilla se ei kuitenkaan parane.

Ovatko vihreät, jotka kokoomuksen lisäksi ainoana muuna ryhmänä jätti tukematta e.m. valtuustoaloitetta sitten tässä asiassa jonkinmoinen ”kokoomuksen tuulipuisto-osasto”? Maailman luonnonsäätiö WWF on vaatinut Porin Jakkuvärkin tuulipuistohankkeen hylkäämistä tai jäädyttämistä 5 vuodeksi, koska alueen sisältä on kaadettu rauhoitettu merikotkan pesäpuu, josta vielä v.2013 oli aikuistunut 2 poikasta. Halutaan antaa kotkille rauhallinen mahdollisuus asettua entiselle reviirilleen. Tuntuisi uskomattomalta, jos vihreät eivät hyväksyisi tätäkään aloitetta.

Nyt Porissa käsittelyssä olevan Jakkuvärkin tuulipuistoalueen sisällä on ympärivuotisessa käytössä asunto, josta matkaa lähimpään suunniteltuun suureen tuulivoimalaan on vain 600m. Lisäksi koko Jakkuvärkki on asutuksen ympäröimä ja vastaavia lyhyen etäisyyden asuntoja tuulipuistoalueen rajalla on paljon. Sosiaali- ja Terveysministeriö suosittelee alueille, josta ei ole tehty kattavaa YVA-menettelyä, suojaetäisyydeksi tuulivoimaloista asuntoihin vähintään 2km. Peittoon kokemukset tukevat voimakkaasti tämän suosituksen ulottamista kaikkiin hankkeisiin.

Kunnioitan niitä, jotka näkevät ensisijaiseksi tehtäväkseen säilyttää suomalaiset luontoarvot. Mielestäni kuitenkin liian usein unohdetaan, että ihmisenkin pitäisi voida nauttia ympäröivästä luonnosta, jossa saa liikkua ja harrastaa, ja jota eivät melu- ja maisemasaasteet pilaa.

Simo Korpela, kaupunginvaltuutettu, kristillisdemokraattien Sat. piirin pj

Olemmeko suden reviirillä?

Näinhän sitä hiljattain yksi tutkija kirjoitti Satakunnan Kansan artikkelissaan. Mielestäni pitää kyllä ajatus kääntää aivan toisin päin. Ovatko sudet ja karhut tulleet ihmisen reviirille – liian lähelle asutusta?

Järkevä ja luontoystävällinen petopolitiikka antaa suomalaisten suurpetojen elää rauhassa todellisilla erämaa-alueillamme – sinne ne kuuluvat upeana, erottamattomana osana mahtavaa luontoamme. Aivan selvää on kuitenkin, että ihmiselläkin on oikeus elää rauhassa, pelkäämättä lastensa tai kotieläintensä puolesta.

Hallittu kannanhoidollinen pyyntilupakäytäntö ja häirikköpetojen välitön poistaminen pitävät luonnonvaraiset eläimet omilla reviireillään ja saavat ne terveellä tavalla välttämään kohtaamista ihmisen kanssa.

Olen päässyt näkemään ja valokuvaamaan luonnonvaraiset karhun ja ahman (ks. kuvat). Elämykset ovat olleet unohtumattomia. Sutta en ole vielä koskaan tavoittanut. Toivon kyllä joskus pääseväni näkemään sudenkin luonnossa – mutta en omalla pihallani!